Székhely: 2000 Szentendre, Aradi u. 2.
Közösségi alkalmak: 1083 Budapest, Szigony u. 16/a
Képviselő: Hamar Dávid
Presbiterek: Hamar Dávid,  Beöthy Zsolt
Kapcsolat: agoracorvin@megye.org
web: www.agorabudapest.hu

 

 

Alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap 10:00-12:00

Hitvallásunk:

1. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten.
2. Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.
3. A Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, legfőbb tekintély az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.
4. Az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.
5. Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten, Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.
6. A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.
7. A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.
8. Egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.
9. Az egy, szent, egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez minden hívő tartozik.
10. Jézus Krisztus személyesen visszajön és végső ítéletet tart.

Teret adunk, ahol Krisztus gyógyithat — A place for healing in Christ

Az Agóra Gyülekezet a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyházának (MEGYE) alapító tagja.

Értesüljön az újdonságokról a Facebook oldalunkról, kövesse élőben a vasárnapi közösséget a Youtube csatornánkon!