Székhely: 8225, Szentkirályszabadja, Erkel Ferenc utca 16.
Közösségi alkalmak: 8220, Veszprém, Eszterházy Antal utca 18.
Képviselő: Csányi Mátyás, Farkas István
Presbiterek: Csányi Mátyás, Nillmerson Pereira da Silva, Farkas István
Kapcsolat: ekgy@megye.org
web: www.evangeliumi.hu
Támogatás: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-00159171-00100009

 

 

Alkalmaink:

Alkalmainkat a koronavírus járvány miatt online tartjuk, a közösségi média felületen (FB) közvetítjük.
Istentisztelet: vasárnap 10:00-12:00
Női alkalom: minden hónap első szerdája 18:00-20:00,
Férfi alkalom: minden hónap második szerdája  18:00-20:00,
– a többi szerdán bibliaóra.

KIK VAGYUNK? Jézus Krisztus követői vagyunk, akik rendszeresen találkozunk, hogy bátorítsuk és segítsük egymást a hitünkben.
Életkor, társadalmi és családi helyzet, végzettség és érdeklődési kör szempontjából sokfélék vagyunk, a Krisztusban megtapasztalt új élet és reménység köt össze bennünket.

Hitvallásunk:
1. A Szentháromságról: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten.
2. Isten szuverenitásáról: Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.
3. A Bibliáról: A Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, legfőbb tekintély az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.
4. A bűnről: Az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.
5. Krisztus személyéről: Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten. Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.
6. Krisztus váltságművéről: A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer s mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.
7. A megigazulásról: A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.
8. A Szentlélek munkájáról: Egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, Ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.
9. Az Egyházról: Az egy, szent, egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez minden valódi hívő tartozik.
10. A végső dolgokról: Jézus Krisztus személyesen visszajön és végső ítéletet tart.

A veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet hitvallásában, érzületében és irányvonalában az evangéliumi kereszténység nagy családjához tartozik.
Fontosak számunkra a történelmi kereszténység – különösen az első évszázadok és a reformáció idejének – hitvallásai. A reformáció kálvini ága áll hozzánk a legközelebb, de a keresztségben és az egyház-kormányzásban inkább baptista elveket vallunk. A reformátorok nézeteivel összhangban istentiszteleti gyakorlatunk-ban nagy szerepet szánunk az Ige tanításának, és fontos számunkra a Szentlélek munkája is. Óvatosan, de nyitottan állunk a karizmatikus mozgalom lelki ajándékokkal kapcsolatos hangsúlyaihoz.
Egyetértünk azzal a bibliai gondolattal, hogy a hívők egységének alapja nem a felekezeti hovatartozás, hanem a Szentlélek általi újjászületés és a Jézus Krisztusban való személyes hit. Krisztusban testvéreknek tekintjük mindazokat a keresztényeket, akik a Lélektől újjászületve Jézust Uruknak és Megváltójuknak tartják.

A veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet Veszprém történelmi városrészében az Eszterházy Antal u. 18 szám alatt található (közös kapubejáró a panzióval).

A veszprémi EKGy a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyházának (MEGYE) alapító tagja.

D I V I N I T Y

Szabados Ádám blogja teológiáról, spritualitásról, kultúráról

Értesüljön az újdonságokról a Facebook oldalunkról, kövesse élőben a vasárnapi közösséget a Youtube csatornánkon!