Szegletkő logo

Székhely: 6725 Szeged, Szivárvány utca 10/A
Képviselő: Dr. Apjok András
Kapcsolat: szegletko@megye.org
Támogatás: K&H Bank 10411268-50515756-66541000

 

Istentisztelet vasárnaponként 13 órától, melyhez Zoom kapcsolódás lehetséges. Meeting ID: 575 628 9902 (Kérjük részvételi szándékát emailen jelezze.)

Az alkalmaink nyitottak, a vasárnapi istentiszteleteket jellemzően háziközösség formájában tartjuk, és szívesen fogadjuk az érdeklődőket. Olyan emberek közössége vagyunk, akik

  • Jézus Krisztus követői;
  • életüket a megismert bibliai igazságokhoz igazítják;
  • mi nem részesítünk előnyben semmilyen részigazságot Istennel, Jézus Krisztussal vagy a Szent Szellemmel kapcsolatban;
  • segítünk az érdeklődőknek felfedezni, hogy Istennek milyen személyes terve van a számukra;
  • kölcsönösen segítjük és bátorítjuk egymást hitéletünk kiteljesedésében;
  • nem árulunk zsákbamacskát: ha valaki csatlakozni kíván a gyülekezethez tisztában kell lennie azzal, hogy hívőként milyen biblikus normákhoz szabja életét;
  • életkortól, nemtől, vagyoni helyzettől, iskolai végzettségtől vagy társadalmi helyzetünktől függetlenül ünnepeljük a Jézus Krisztus által elnyert bűnbocsánatot és örök életet, az Atya a Fiú és a Szent Szellem közösségét;
  • úgy tartjuk, hogy az adakozás, felajánlás teljes mértékben összhangban van a Bibliával, ezért tagjainkat is erre buzdítjuk, azonban vendégeinktől semmilyen formában nem várunk el anyagi hozzájárulást;
  • nyitottak vagyunk, hogy erőnk szerint segítsük a szükséget szenvedő embertársainkat.

A Szegletkő Keresztény Gyülekezet 1996-ban alakult Szegeden. Célja a Jézus Krisztusról szóló evangélium közvetítése a szegediek számára személyes életpéldák által. A Bibliát isteni kinyilatkoztatásnak, zsinórmértéknek és tekintélynek tekintjük erkölcsi, életvezetési, vagy az emberi méltóságot érintő kérdésekben (bővebben: Hitvallásunk). 

Magunkat a kétezer éves keresztény lelkiség részének tartjuk. Ez a lelkiség ösztönözte például elődeinket arra, hogy megfigyeljék és leírják a teremtett világ törvényszerűségeit, hogy formába öntsék a szépségről, az igazságról és a szeretetről szóló üzeneteket, és hogy a létezés értelmére vonatkozó válaszokat keressék. Ennek a hagyománynak köszönhető a  jogállamiságunk, az igazságszolgáltatás, a közösségi öngondoskodás, a szociális jóléti, egészségügyi és oktatási intézmények, melyekre büszkék vagyunk.

A Szegletkő Keresztény Gyülekezet a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyházának (MEGYE) alapító tagja.