Lábnyomunk

Pál apostol egyik levelében arra figyelmeztet, hogy Krisztus Jézusban csak a „szeretet által munkálkodó hitnek” van értéke (Pál levele a galatákhoz 5,6). Az egyik közös pont, ami összeköt bennünket a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyházában (MEGYE), hogy közösségeinket ez a fajta szeretetre alapozott hit hozta létre és tartja működésben. Ennek a cselekvő hitnek az eredménye, hogy egymás életének részesei lehetünk, és szeretetünket bátran megoszthatjuk azokkal, akik fel akarják fedezni Istenünk örömüzenetét, és hozzánk hasonlóan követni akarják Jézus Krisztust.

Miben nyilvánul meg ez „a szeretet által munkálkodó hit” az egyházunkban? Péter apostol arra inti a hívőket, hogy hitükben mutassák meg az igaz emberséget (2Pt. 1,5). A MEGyÉ-ben osztjuk azt a törekvést, hogy életünkben minél hitelesebb módon mutassuk be a Krisztusba vetett hitünket, és ebből fakadóan a környezetünkben minél kézzelfoghatóbb legyen Isten királyságáról szóló örömhír valamennyi – velünk kapcsolatban álló – ember számára!

Isten kegyelméből erre minden lehetőségünk meg is van, hiszen lelkészként, pedagógusként, orvosként, mentősként, diákként, üzletemberként, művészként, de bármely élethelyzetünkben is Isten eszközei lehetünk egymás és embertársaink számára. A MEGyÉ-ben ünnepeljük Istent ezért a sokféle lehetőségért és élethelyzetért, melyek által a MEGyE lábnyomával jelen lehet a világban. A szeretet által munkálkodva például létrehoztattunk iskolát, nyári táborokat, konferenciákat, internetes blogot, dolgozhattunk romák, rabok és szenvedélybetegek között és idősekkel. Támogathattunk ruha és ételosztást, önkénteskedhettünk, otthonunkba befogadhattunk rászorulókat, jegyespárokat eskettünk meg, gyászolhattuk családokkal a szeretteik elvesztését, gyermekeket nevelhettünk és fogadhattunk örökbe. Támogathattuk házasságok helyreállását, fiatalok indulását és családalapítását, de mindezekért Istent illeti a hála!

Kapcsolódó tartalmak

Ehhez a bejegyzéshez nem kapcsolódik tartalom.