Támogatás

Honnan van a pénzünk?

Egyházunk működését adományokból fedezi. Az adakozás, felajánlás, adományozás teljes mértékben össz-hangban van a bibliai kinyilatkoz-tatással, ezért a “szentek szükségeire”, küldetésünk betöltésére adományokat elfogadunk. Adományaink jellemzően a taggyülekezeteink, magánszemélyek, más egyházak vagy missziós szervezetek felajánlásából származnak.
Egyházunk működési költségei, programjai fedezésére állami és/vagy más szervezetek által biztosított pályázati forrásokat vehet igénybe.

 Mire költjük az adományokat?

Egyházunk a jogszabályi normák alapján transzparens módon gazdálkodik. Egyszerűsített éves beszámolóink megtalálhatók a www.birosag.hu oldalon.

Az általános működési költségeinken túl a felajánlásokat jellemzően célzott támogatási programok megvalósításá-ra, ill. missziós tevékenységre fordítjuk . A MEGYE más karitatív / missziós szervezeteket is támogat(hat) megállapodás alapján.

 

​SZJA 1%
Kérjük rendelkezzen személyi jövedelemadója egyházi 1 százalékáról a 2350-es technikai számra a MEGyE javára!
Köszönjük felajánlását!

Jogszabályi háttér: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyháza felajánlásra jogosult szervezet.